Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

แจ้งการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

1. รอการยืนยันการสั่งซื้อและราคา รวมทั้งการจัดส่งสินค้าจากทางร้านค้า หลังการสั่งซื้อ ภายใน 2 วันทำการ( จันทร์-ศุกร์ )

2. เมื่อได้รับการตอบกลับจากร้านค้า จึงโอนค่าสินค้า พร้อมค่าจัดส่งตามจำนวนที่ร้านค้าแจ้ง ตามรายละเอียดเลขที่บัญชีดังนี้

ชื่อ บัญชี บจก.บลูมมิง กราวน์
เลขที่บัญชี 066-2-44773-0 ออมทรัพย์
ธนาคาร กสิกร สาขาสี่แยกสะพานกรุงเทพ

3. เมื่อโอนค่าสินค้าแล้ว รบกวนแจ้งผ่านทางemail: bloominggroundbkk@gmail.com หรือ bloomingground@hotmail.com Fax: 02-877-745 0 จากนั้นทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ ในกรณีมีสินค้าพร้อมส่ง (หมายเหตุ: ถ้าสั่งสินค้ามากกว่า 1 รายการ และต้องการแยกส่ง ลูกค้าต้องจ่ายค่าขนส่งเอง)


วิธีการชำระเงิน

1.โอน เงิน ผ่าน ATM และหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน


Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.2
* Required information.
หมายเลขสั่งซื้อ : *
ชื่อ-สกุล : *
อีเมลล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
ชำระเงินเข้าบัญชี : *
จำนวนเงิน : *
วันที่ชำระเงิน :
เวลาโดยประมาณ:   
หมายเหตุ :
รูป Slip :