Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
เตียงเด็กโต 3ฟุตรุ่น ไลฟ์ลี่ ชั้นล่างแบบกล่องลึ้นชักตู้หนังสือ รุ่น ลอตตี้

ชั้นเก็บของเล่น 9 กระบะ


ชั้นเก็บของเล่น 9 กระบะ
ดูภาพขยาย


• ชั้นเก็บของเล่นแบ่งช่องเป็นกระบะขนาดเล็ก 9 กระบะ

• ให้ลูกรู้จักคุณค่าของเล่น โดยช่วยจัดแยกประเภทของเล่นให้เป็นสัดส่วน และหาของเล่นได้ง่าย ไม่ปะปนกัน

• ขนาดกว้าง 80 x ลึก 32 x สูง 80 ซม.

• โครงไม้ + กระบะพลาสติก


ราคา: สอบถามราคา


สอบถามเกี่ยวกับสินค้า


สินค้าในหมวดใกล้เคียง